Využití satelitní navigace v praxi

Čas: 14. 12. 2016 od 16:00 do 18:30h

Místo: ČSOB INSPIRACE – Jungmannovo náměstí 767, Praha 1


Projekt Komunikační platformy byl jedním z hlavních bloků akce Space4Prague, kterou pořádaly hl. m. Praha a Agentura pro podporu podnikání a inovací CzechInvest.
Cílem celé této akce bylo přiblížit propojení a potenciál kosmických inovací v běžném životě Pražanů.

Druhého setkání Komunikační platformy se zúčastnilo 24 subjektů. Během dvou hodin se formou 4 kol speed datingu podařilo propojit:
– 5 zástupců veřejné správy
– 8 zástupců akademického sektoru, vědeckovýzkumných pracovišť a specializovaných organizací
– 11 zástupců soukromé sféry – startupů, malých a středních podniků (uživatelů)

Mezi účastníky byli např.:
– Mgr. Josef Šobra (Ministerstvo dopravy ČR)
– Ing. Karel Dobeš (GSA – European GNSS Agency)
– Ing. Tomáš Duša (GNSS Centre of Excellence)
– Zástupce projektu ESA BIC Prague
– Zástupci ČVUT

Dle zpětné vazby od zúčastněných subjektů:
– Byla akce přínosná pro 77 % účastníků, pro 23 % byla částečně přínosná
– 100% účastníků hodnotilo akci kladně po stránce věcné i organizační
– Převážná většina subjektů by se zúčastnila i dalších setkání
– Téměř všichni účastníci mezi sebou započali určitou formu spolupráce, kterou budou i nadále rozvíjet

 

Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *