Využití EO dat ve veřejné správě

Čas: 27. listopadu 2017 od 15:00 do 17:30

Místo: CAMP – Centrum architektury a městského plánování (Vyšehradská 2075/51, Praha).

Projekt Komunikační platformy byl jedním z hlavních bloků celodenní ESA BIC Prague konference, kterou pořádaly Magistrát hl. m. Praha a Agentura pro podporu podnikání a inovací CzechInvest.
Cílem celé této akce bylo přiblížit problematiku dat dálkového průzkumu země v návaznosti na aktuální problematiku smart cities a jejich potenciální využití ve veřejném sektoru, zejména v oblastech dopravy, životního prostředí a územního plánování.

Čtvrtého setkání Komunikační platformy se zúčastnilo celkem 22 subjektů. Během dvou hodin se formou 2 kol speed datingu podařilo propojit:
– 11 zástupců veřejné správy
– 4 zástupce akademického sektoru, vědeckovýzkumných pracovišť a specializovaných organizací
– 7 zástupců soukromé sféry – startupů, malých a středních podniků (uživatelů)

Mezi účastníky byli například:

  • Zástupci ČZU (Česká zemědělská univerzita v Praze)
  • Zástupci MČ Prahy z odboru dopravy, životního prostředí a územního plánování
  • Jakub Pechlát IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy)
  • Michal Polanský (Honeywell, spol. s.r.o.)
  • Renata Bodnárová SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
  • Zástupci World from Space, s.r.o.

 

Dle zpětné vazby od zúčastněných subjektů:
– Byla akce přínosná pro 44 % účastníků, pro 44 % byla částečně přínosná
– 77 % účastníků hodnotilo akci kladně po stránce věcné i organizační
– Převážná většina subjektů by se zúčastnila i dalších setkání
– Téměř všichni účastníci mezi sebou započali určitou formu spolupráce, kterou budou i nadále rozvíjet

Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *