EO a jeho využití v zemědělství

Datum: 25. 5. 2017

 

Čas: 15:00 – 18:00 hod.

 

Místo: Atrium budovy Agentury pro evropský GNSS (GSA), Janovského 438/2, Praha 7 – Holešovice

 

 

Komunikační platforma se uskutečnila ve čtvrtek 25. května 2017 v budově Agentury pro evropský GNSS (GSA) v Praze – Holešovicích ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Agentury CzechInvest a projektu ESA BIC Prague.

Ing. Jan Dobrovský, ředitel Odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy, zahájil 4. setkání Komunikační platformy na téma EO a jeho využití v zemědělství a představil formy podpory rozvoje v oblasti leteckých a kosmických technologií.

 

Akce se zúčastnilo 19 subjektů. Během dvou hodin se formou 4 kol speed datingu podařilo propojit:

 • 3 zástupce veřejné správy
 • 8 zástupců akademického sektoru, vědeckovýzkumných pracovišť a specializovaných organizací (poskytovatelů znalostí)
 • 8 zástupců soukromé sféry – startupů, malých a středních podniků (uživatelů)

 

Mezi účastníky byli např.:

 • Pavel Dobeš (ředitel GNSS Centre Of Excellence)
 • Marek Aldorf (manažer projektu ESA BIC Prague)
 • Přemysl Štych, Ph. D. (vedoucí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Univerzity Karlovy v Praze)
 • Zástupce Magistrátu hl. m. Prahy
 • Zástupce Czech Space Office
 • Zástupce České zemědělské univerzity v Praze
 • Zástupce Výzkumného ústavu meloriací a ochrany půdy, v.v.i.

 

Dle obdržené zpětné vazby od zúčastněných subjektů vyplývá, že:

 • pro 100 % účastníků byla tato akce přínosná, popř. částečně přínosná
 • 90 % účastníků navázali, nebo mají v úmyslu navázat určitou formu spolupráce, kterou budou i nadále rozvíjet
 • 90 % účastníků by se pravděpodobně zúčastnilo i dalších setkání
 • 100% účastníků by akci doporučilo svým kolegům, partnerům, známým

Všichni účastníci hodnotili akci kladně po stránce věcné i organizační

 

 

 

 

 

 

 

Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *