KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA

pro podporu podnikání a inovací

KOMUNIKAČNÍ PLATFORMAKOMUNIKAČNÍ PLATFORMA je společný projekt agentury CzechInvest a Magistrátu hlavního města Prahy, který má za cíl vytvořit prostředí stimulující inovace a zvýšit intenzitu spolupráce veřejného, soukromého a akademického sektoru. Komunikační platforma podněcuje navazování nových spoluprací a během krátké chvíle umožňuje sdílet novinky z oboru napříč všemi cílovými skupinami. Nejedná se o vzdělávací akce, ale o diskuze na vybraná témata.
Jít do CzechInvest

CzechInvest

Agentura CzechInvest posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů

Jít do MHMP

MHMP

Oddělení strategie a podpory podnikání Magistrátu hlavního města Prahy podporuje obyvatele v zájmu o podnikání a udržitelný rozvoj, stejně tak jako rozvoj vědy a dalších oblastí s vysokou mírou přidané hodnoty

Forma Komunikační platformy

Jak probíhají setkání?

Pro koho jsou setkání určena?

- Úzce tematicky zaměřená setkání - cca 8x do roka
- Formou speed datingu u kulatých stolů
- 4 - 5 kol po 20 minutách
- maximálně 25 předem registrovaných účastníků

- Veřejná správa
- Akademický sektor
- Vědeckovýzkumná pracoviště
- Startupy
- Malé a střední podniky

  • Zástupců veřejné správy, akademického sektoru a soukromého sektoru se zúčastnilo dvou již proběhlých setkání

  • Účastníků hodnotí tento typ setkání jako velice přínosný

  • Účastníků díky této akci započalo novou spolupráci, kterou bude i nadále rozvíjet

  • Účastníků by tuto akci doporučilo svým kolegům či obchodním partnerům

NÁŠ TÝM

Chcete vědět, kdo pro Vás Komunikační platformu připravuje a s kým se na těchto akcích můžete setkat?

Ivana Havránková

Regionální projektová manažerka pro Středočeský kraj a Prahu
kontakt

tel. 296 342 486
ivana.havrankova@czechinvest.org

Vladimíra Jetenská

Finanční referentka oddělení strategie a podpory podnikání MHMP
kontakt

tel. 236 002 661
vladimira.jetenska@praha.eu

Reference

Harmonogram akcí

Kontaktujte nás

Rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme